LUMI DESIGN s.r.o.
Výrobky trvalé krásy

Tradiční obklady a dlažby

obsah

T r a d i č n í   o b k l a d y   a   d l a ž b y 

Tradiční obklady a dlažby se již staly nedílnou součástí interiérů a exteriérů bytových domů,

společenských a výstavních prostor, restaurací, kaváren, kanceláří aj.

V našem závodě vyrábíme pravidelné obklady a dlažby a nepravidelné pásky.

Připravujeme obnovu výroby oblíbených lícových pásků tzv. šavlí.

Základní sortinent:

Obklady pravidelné SHAOR (štípané pásky)

Obklady nepravidelené LHO-35

Pravidelné dlažby SHAD a SHADC

 

 

(c) 2015 - 2018, B.A.D., LTS-Computer