LUMI DESIGN s.r.o.
Břidlice - moderní střechy starých časů

Břidlicová krytina

obsah

S t ř e š n í   k r y t i n a

Břidlicové střechy jsou pro své specifické vlastnosti vynikajícím technickým řešením s vysokou životností. Tvrzení, že břidlicová střecha je těžká a drahá je zavádějící, je potřeba přihlédnout k tloušťce použitého materiálu a rozměru výsledných kamenů. Celkově střecha z přírodního kamene svým vzhledem patří mezi nejcennější skupinu krytí.  

Střešní krytina SHAK je kvalitní přírodní břidlicová krytina se dvěma štěpnými plochami formátovaná ořezáním na strojních nůžkách.
Krytina je krásné šedé až šedočerné barvy s mírně hedvábným leskem.
Plochy odlučnosti jsou poměrně hladké s mírnou nerovností, s jemně vyvinutým lineárním paralelním rýhováním.
Rozdíl v odchylce tloušťky dosahuje ±1,5 mm.
Vyniká velmi nízkou nasákavostí 0,37%.
Vyniká nízkou hmotností, maximálně 17 kg/m2 (bez překrývání).

Dodáváme ji  ve čtyřech základních formátech: 25 /25; 20/25; 25/50; 25/40.

Břidlice je černé třpytivé barvy tloušťky 4 - 6 mm.

Hlavními výhodami jsou pravidelnost přírodního štěpu, přesnost výrobku, nízká hmotnost krytiny, vysoká životnost.

                   ceník ke stažení

(c) 2015 - 2018, B.A.D., LTS-Computer